राजस्थान के प्रसिद्द मंदिर | Famous Temples of Rajasthan

Famous Temples of Rajasthan – राजस्थान के प्रसिद्द मंदिर और उनके स्थान निम्नलिखित हैं:

मंदिर का नाम — स्थान

 • अम्बिका माता मन्दिर — जगत
 • धुनीनाथ मन्दिर — बीकानेर
 • आँसिया के मन्दिर — आँसिया (जोधपुर)
 • धूलेश्वर मन्दिर — आबू
 • अर्बूदा देवी मन्दिर — आबू
 • अद्भुतनाथ मन्दिर — चित्तौड़गढ़ का किला
 • ब्रह्मा मन्दिर — पुष्कर (अजमेर)
 • भन्डसर मन्दिर (जैन मन्दिर) — बीकानेर
 • बदोली मन्दिर — मेवाड़
 • अचलेश्वर महादेव मन्दिर — अचलगढ़ दिलवाड़ा (आबू)
 • चिन्तामणि मन्दिर — बीकानेर
 • चामुण्डा देवी मन्दिर — जोधपुर किला (जोधपुर)
 • दिगम्बर जैन मन्दिर — अलवर
 • घाटेश्वर मन्दिर — बरोली (कोटा)
 • द्वारिकानाथ मन्दिर — कंकरोली
 • गोविन्ददेव जी का मन्दिर —जयपुर
 • दिलवाड़ा जैन मन्दिर —आबू
 • गौमुख मन्दिर — आबू
 • जगदीश मन्दिर — उदयपुर
 • गणेश मन्दिर — जयपुर
 • कुम्भा श्याम मन्दिर — चित्तौड़गढ़ का किला (चित्तौड़गढ़)
 • हर मन्दिर — बीकानेर (जूनागढ़ किले में )
 • हनुमान मन्दिर — गलताजी (जयपुर)
 • कर्णीमाता मन्दिर — देशनोक (बीकानेर)
 • जैमल मन्दिर — बीकानेर (जूनागढ़ किले में)
 • कपार्दा के मन्दिर — रनकपुर (जोधपुर)
 • जम्बु मार्गेश्वर मन्दिर — बून्दी
 • लक्ष्मीनारायण मन्दिर — बीकानेर
 • काली मन्दिर — चित्तौड़गढ़ का किला (चित्तौड़गढ़)
 • काली माता मन्दिर — भरतपुर
 • मीरा मन्दिर — चित्तौड़गढ़ का किला
 • कुंज बिहारी मन्दिर — जोधपुर किला
 • नीलकंठ महादेव मन्दिर — चित्तौड़गढ़ का किला
 • काली का मन्दिर — आमेर (जयपुर)
 • कान्तीनाथ जैन मन्दिर — अचलगढ़ (आबू)
 • रनकपुर जैन मन्दिर — रनकपुर
 • लक्ष्मीनाथ जी मन्दिर — जैसलमेर
 • लोदरवा जैन मन्दिर — लोदरवा (जैसलमेर)
 • सोनी मन्दिर (जैन मन्दिर) — अजमेर
 • महावीर जी मन्दिर — श्री महावीर जी
 • महामंगलेश्वर मन्दिर — बून्दी (बून्दी-चित्तौड़गढ़ मार्ग पर)
 • सूर्य मन्दिर — जयपुर
 • नीलकंठ महादेव मन्दिर — अलवार
 • नीलकंठ महादेव मन्दिर — कोटा
 • विमल शाही मन्दिर (जैन मन्दिर) — आबू
 • रक्तदन्तिका मन्दिर — सतूर (बूंदी)
 • सूर्य मन्दिर — चित्तौड़गढ़ का किला
 • समिदेश्वर मन्दिर — चित्तौड़गढ़ का किला
 • सन्चौर मन्दिर — जालौर
 • सावित्री मन्दिर — पुष्कर (अजमेर)
 • सम्भावनाथ मन्दिर (जैन मन्दिर) — जैसलमेर
 • श्री रघुनाथ जी मन्दिर — नक्की झील (आबू)
 • सास-बहू का मन्दिर — उदयपुर
 • श्रीनाथ जी — नाथद्वार
 • विष्णु मन्दिर — केशोरायपाटन (बूंदी)
 • शिव देवरा मन्दिर —रामगढ़ (कोटा)
 • शीतलेश्वर मन्दिर — झालरपाटन (कोटा)
 • तेजपाल मन्दिर (जैन मन्दिर) —आबू
 • वरूण मन्दिर — बूंदी
 • सिंधी जी के जैन मन्दिर — साँगानेर (जयपुर)

राजस्थान के प्रमुख मस्जिद व मखबरे